Miasto|Sztuka|Nauka|Gospodarka

Konferencja naukowa „Miasto – sztuka – nauka – gospodarka” stanowić będzie płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat relacji między światem nauki i kultury a umacnianiem się ośrodków miejskich i rozwojem społeczno – gospodarczym. Proponowany profil dyskusji jest żywy we współczesnej polityce europejskiej, skupionej na rozwoju miast jako złożonych jednostkach postępu gospodarczego i miejsc zamieszkania o wysokiej jakości życia. Konferencja adresowana jest do osób, dla których fenomen miasta i miejskości stanowi centrum refleksji oraz działalności i które zauważają konieczność interdyscyplinarnej, międzyśrodowiskowej dyskusji, tj. specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej i polityki miejskiej, naukowców z dziedziny nauk społecznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym władz miast, urbanistów i architektów, przedstawicieli środowisk artystycznych oraz instytucji kultury. Zapraszamy do pobrania programu konferencji.

Termin: 17 października 2013

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, aula VII

Zgłoś uczestnictwo w konferencji

Pobierz program

Kontakt: Katarzyna Juchniewicz tel. 661 431 581
konferencja@fundacja-architektury.pl

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY